1. Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon rumah Selangorku?

 • Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
 • Pendapatan minimum bagi permohonan Rumah Selangorku Jenis B, C dan D ditetapkan RM3,001.00 sebulan;
 • Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM3,000.00 sebulan sahaja dibenarkan permohonan Jenis A manakala pendapatan isi rumah melebihi RM3,001.00 sebulan sehingga RM10,000.00 sebulan dibenarkan permohonan Jenis B, C dan D;
 • Sekiranya pendapatan isi rumah tidak melebihi RM 3,000.00 sebulan adalah dibenarkan juga membuat pilihan Jenis B, C atau D. Bagi pendapatan isi rumah melebihi RM3,001.00 sebulan, permohonan Jenis A tidak dibenarkan;
 • Pemohon hanya dibenarkan membuat pilihan 1 jenis rumah sahaja sama ada jenis A, B, C,atau D semasa membuat permohonan;
 • Pemohon atau pasangan belum memiliki rumah sama ada melalui projek kerajaan atau swasta di Selangor;
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Perjanjian Jual-Beli dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon Rumah Selangorku

2. Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon komersial (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) ?

 • Warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas;
 • Pendapatan minimum bagi permohonan Rumah Selangorku Jenis B, C dan D ditetapkan RM3,001.00 sebulan;
 • Pendapatan isi rumah hingga RM15,000 sebulan namun keutamaan kepada pemohon RM 10,000.00 sebulan mengikut pilihan pemohon ;
 • Pemohon tidak mempunyai sebarang jenis rumah kediaman komersial (Pangsapuri Perkhidmatan dan SOHO) / boutique office (SOVO/ SOFO atau SOLO) dan bukan berdasarkan pemilikan kediaman perumahan;
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Penyerahan Kunci (V.P) dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon semula.

3. Bagaimanakah cara untuk mendaftar bagi permohonan Komersial (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) ?

Pemohon boleh mendaftar secara ‘online’ di laman web https://www.rumah-selangorku.com

4. Apakah dokumen yang diperlukan bagi permohonan rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan (kedai/industri mampu milik atau Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) semasa pendaftaran online ?

Pemohon perlu muat naik (upload) dokumen-dokumen berikut semasa pendaftaran iaitu:

 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan;
 • Pendapatan
  1. Penyata gaji terkini atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri;
  2. Surat akuan bersumpah daripada pesuruhjaya sumpah sekiranya pasangan tidak bekerja;

5. Berapakah harga rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) ?

Harga rumah adalah tidak melebihi RM250,000.00 seunit tertakluk kepada jenis rumah, keluasan, lokasi dan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Manakala untuk komersial (pangsapuri perkhidmatan/SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) bermula pada harga RM 230,000 seunit sehingga RM 270,000 seunit.

6. Dimanakah lokasi rumah atau hartanah harga kawalan (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) yang boleh dipohon ?

Sila mendaftar di laman web.

7. Berapa lamakah permohonan saya untuk ditawarkan Rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan setelah berstatus masih dalam ‘SENARAI MENUNGGU’?

Selepas tempoh 2 bulan masih tiada keputusan tawaran maka pendaftaran permohonan baru perlu dibuat semula. Walau bagaimanapun, pemohon boleh menukar lokasi projek permohonan sekiranya merasakan permohonan tersebut telah lama atau tidak berminat lagi.

8. Apakah yang patut saya lakukan apabila status saya adalah ‘TAWARAN BERSYARAT’ bagi permohonan Rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan ?

Pemohon yang layak ditawarkan Rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan, pihak pemaju berkenaan akan menghubungi pemohon melalui surat pemakluman berhubung status kelayakan pemohon dengan menghendaki pemohon mengemukakan ‘Dokumen Sokongan’ (hardcopy) yang diperlukan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) seperti berikut :

 • Satu (1) salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan;
 • Satu (1) salinan Surat Nikah/Daftar Perkahwinan/SuratCerai/Sijil Kematian pasangan;
 • Satu (1) Surat Pengesahan bujang daripada majikan atau Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri bagi pemohon yang belum berkahwin
  (Salinan asal, wajib dikemukakan);
 • Satu (1) salinan penyata gaji terkini sebulan sahaja atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri;
  (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)
 • Satu (1) salinan Surat Akuan Bersumpah daripada pesuruhjaya sumpah sekiranya pasangan tidak bekerja;
  (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)
 • Satu (1) salinan Penyata KWSP (jika ada) berserta sejarah pengeluaran KWSP ;
  (tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan) ; dan
 • Satu (1) salinan Laporan dan rekod pemohon dan pasangan di Central Credit Reference Information System (CCRIS) atau CTOS yang menyatakan laporan dan rekod CCRIS.
  (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)

9. Apakah permohonan saya akan dipertimbangkan sekiranya saya telah memiliki/pembelian kediaman rumah di luar Selangor ?

Setelah pemohon yang dikategorikan ‘’TAWARAN BERSYARAT’’ adalah wajib untuk mengemukakan Salinan Perjanjian Jual-Beli berserta cukai tanah atau cukai pintu sebagai bukti pemilikan kediaman tersebut di luar Selangor. Bagi status permohonan dalam ‘SENARAI MENUNGGU’ tidak perlu dikemukakan dalam proses permohonan pendaftaran ini lagi.

10. Adakah permohonan saya disenarai hitam sekiranya saya menolak tawaran Rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan yang ditawarkan ?

Pemohon yang menolak tawaran akan menyebabkan nama pemohon disenarai hitamkan dalam Sistem Pendaftaran Rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan selama tempoh 2 tahun.