Adakah anda layak memohon membeli Rumah Selangorku?

Berikut adalah syarat-syarat utama kelayakan pemohon.

Kewarganegaraan

Pemohon adalan warganegara Malaysia.

Had Umur

Berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh pendaftaran.

Pemilikan Rumah

Tidak memiliki sebarang jenis kediaman di Selangor.

Had Pendapatan

Pendapatan bulanan seisi rumah (Pemohon dan Pasangan) tidak melebihi RM15,000.